مهندس پروانه محمد لو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. در حال حاضر وی کارشناس و مشاور ایمنی، بهداشت حرفه ای در صنایع سطح استان مشغول به فعالیت هستند. ایشان مدرس مورد تایید مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار و در کارنامه خود تدریس در حوزه ی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بسیاری از صنایع استان قزوین را داشته است. وی تاکنون پژوهش ها، مقالات داخلی و خارجی نگاشته و همچنین با نرم افزار های ALOHA, Microsoft Office, Gambit & Fluent, Wister, PHAST, SPSS, GIS آشنایی دارد.