دکتر حمید کاریاب دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 اخذ نمودند. هم اکنون دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می‌باشند. حوزه تخصصی ایشان اپیدمیولوژی محیطی و آلودگی‌های محیطی می باشد. بعنوان مشاور HSE در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، سد سازی، میدان نفتی، اسکله، نیروگاه و معدن ذغال سنگ فعالیت نموده اند.